Форум » ИРОН ÆВЗАДЖЫ ФÆЗУАТ » Vote: Ираеттае каераедзиимае уырыссагау цаемаен дзурынц? » Ответить

Vote: Ираеттае каераедзиимае уырыссагау цаемаен дзурынц?

Хуссайраг: Цаемаен пайда каенаем уырыссаг аевзагаей каераедзиимае дзургае, каед аемае нае фылдаеры бон у парахатаей пайда каенын нае мадаелон аевзвгаей? PS: Хаедаегай, ацы саергонды иронау фысс, каед араехсыс, уаед.

Ответов - 28, стр: 1 2 All

Фати: Аеуфффф! АЕдылы ныхаестае! Адаем ма англисаг, французаг аемае цы нае хуызон аевзаегтае сахуыр каенынц, сае хъаеутаей дарддаер сае фындз икуы адардтой, афтаемаей! Каей фаенда, уый сахуыр каендзаен куыдваенды аемае каемваендыдаер! Чи нае ахуыр каены, уыдонаен та уаваерты аххос наеу, фаелае фаендоны цухы аххос! Ер ам алцаемаен растгаенаен уаваертае агурдзыстаем. Гъе ФАГ нае фаенды адаемы, гъе та КЪУЫДТЫ сты, аертыккаг вариантъ дзы наей.

Xoxag: Фаедис ма каенут уае хорзаехаей. Маеммае гаесгае абоны ирон аевзаджы уаваер проблематикон у, фаелае уаеддаер 70-80 азтимае куы абараем йае уаваер, уаеддаер ситуаци иу гыццыл фаехуыздаер и. Раздаер ирон аевзаджы уроктае уыдысты ФАКУЛЬТАТИВОН бындурыл. Абон даер тынг тыхджын не сты, фаелае уаеддаер маенаен, аемае алкаемаен чи баеллы йае мадалон аевзаг дзаебаех зонынмае, скъолае бирае радтае. Маеммае гаесгае ахуырадон системае баивинаег у. Махмае нырмае ис гаенаен ферваезын каенын ирон аевзаг. Хъуамае скаенаем аецаегаей ДЫВЗАГОН скъолаейы системае, аемае маууал дих каенаем скъоладзауты национ принципмае гаесгае (уырыссаг аемае ирон къордтае ирон аевзаджы, фаелае та уырыссаг аевзаг иулдаер аемхуызонаей ахуыр каенаем). Уый худинаг у, уымаен аемае Ирыстоны сабитае хъуамае гыццыл караей райдайгае аембарой 2 аевзаджы (аецаег билингвтае куыд уой), аемае каераедзийы хсаен ма хицаен уой националон миниуджитаем гаесгае (ома, уырыс галиурдаем, ирон рахизырдаем, бердзенаег цаегает-скаесаенмае, сомих - хуссаермае). Ирыстоны бираенацион аехсаенад хъуамае йае иугонддзинад ма фесаефын каена, фаелае та ирондзинад даер фидаер куыд уа, аендаер адамыхаттаен нае хъыг даргаейае. Маеммае гаесгае 30-ты азты астауккаг ахуырады цы системае уыди - 8 къласы иронау, 9-10- уырыссагау (цаемаей уаелдаер ахуырадмае хуыздаер цаеттае уой) - уый раст у. 1. Сываелаеттае ахуыр каенынц иронау (исты иттаег аехсджиаег предметтае - заегъаем физикае аемае хими гаенаен ис уырыссагау уадзын - гуманитарон та иронау), аемае сае аембарынады НОРМАЕ сваеййы каераедзимае иронау дзурын. Аенаемаенг, ахаем системаейы уырыссаг аевзаджы аемае литератураейы уроктае хъуамае стыр бынат ахсой. 2. Дыууае фаестаг азы даергъы ситуаци ивы - сываелаеттае райдайынц ахуыр каенын уырыссагау (иронау цаем баззаейы аермаест ирон аевзаджы аемае литератураейы уроктае, аемае исты культурологи каенае ТКО)- аемае сабыргаей саехи цаеттае каенынц бацаеуыны экзаментаем. Скептиктае заегъдзысты аемае иронаевзагон скъолаейы фаестае ВУЗы зын уыдзаен. Мае дзуапп у - бабуцайы ныхастае. Уырыссагдзаст ираеттае агурынц саехицаен аефсон аемае хатыр цаемаей сае мадалон аевзаг ма ахуыр каеной. Абоны дунейы миллионты студентаем сае астауккаг скъолаеты аемае университетты аевзаегтае зыбыты хицаен ысты. Цас уаераесейаег ацаеуынц Европаемае аемае АИШмае ахуыр каенынмае (аез даер уыдонай даен) - аемае уырыссагаевзагон астауккаг скъолае ницы хъыг дары фаесараены. Скептикты логикаемае гаесгае йер хъуамае аеппает астауккаег скъолаетае скаенаем англисаг аевзаджы бындурыл. Уый абсурд у. Уаелдайдаер, аенаехъаен 2 азы даергъы скъоладзаутае ахуыр каендзысты урыссагау - аемае каецыфаенды гуымыдзайаен уый фаг уыдзаен цаемаей аенае къуылымпытаей (йаехи лаембынагаей цаеттае куы каенае, уаед) уырыссагаевзагон, каенае фаесарайнаег вузы ахуыр каена. Аемае 3-аг баелвырдгаенаен каей иронаевзагон астауккаг ахуырад у раст у маеммае гаесгае хуымаетаег факт: Ирыстоны зынгае профессортае, фыссджытае, аецаег академиктае (абоны академикты хуызаен, саехицаен диссертацитае чи лхаены, чи нае уыдысты ахаемтае - уыдонаей иу лорд Токати, Англисы чи куысти маеййылцаеууаег саразыныл) дзаевгараей каст фесты иронаевзагон системае. Маеммае даер ис ныфс ирон аевзаг йае бынат каей ссардзаен ууыл. Абоны фаесиваед каед дзаебаех дзургае нае каенынц, уаеддаер БАЕЛЛЫНЦ аемае ТЫРНЫНЦ иронау дзурынмае. ЙЕр нае хистаертае иу гыццыл куы феххуыс каениккой, аемае баергае Ирыстоны хицауад исты хцатае бахардз каениккой ирон аевзаджы сфидаер каеныны программаыйл (заегъаем Телеуынынады фылдаер уадзын иронаевзагон фаесиваедон программаетае, равдыстытае, литературонаей таелмаецгонд фильмтае вдисын, хъаеубаестаейы уаеддаер саразын иронаевзагон астауккаг системае, сабыргаей Дзаеуджыхъаеумае йае рбахаесгаейае). Ирон нэт даер раезы. Ис цалдаер тынг дзаебаех иронаевзагон сайтты. Цаевитон, не взаеджы уаваер махаей цаеууы. Алыбон царды махаен ис аермаест иу гаенаен ирон аевзагаен феххуыс каенын - дзурын не мбаелтимае (аенаезонгае адаймагаей худинаг у исты домын, фаелае аембалаен гаенаен ис заегъын "иронау дзур") аемае нае каестаертимае (сабитае - хаераефыртытае, аефсымаертае, хотае - дих нае каенынц аевзаегтае аемае тынг дзаебаех аемае аердзонау сахуыр ваеййынц каецыфаенды аевзагыл дзурын). Даже если переход на осетинскую среднюю школу не может быть быстро и легко осуществлен, то по крайней мере в детских садиках Владикавказа БОЛЕЕ ЧЕМ возможно цаемаей ирон хъомылгаенджытае ирон сабитимае иронау дзурой (уайдзаефтае, фидистае, уынаффаетае) - тынг зын наеу гыццыл сывалонаен заегъын "Сосик, ардаем раууаей", каенае "фыдуаг ма каен". Афтаемаей сываелаеттае ахуыр каендзысты ирон ныхасмае. цалынмае мах аегас ыстаем, уаедмае ирон аевзаг цаердзаен. Мах фаестае та иронаевзагон фаелтаер ныууадздзыстаем)

роза ирон сша: уа бон хорз фары бадаг адам ! скъолайы 4 къласы онг ахуыр кодтон аппат преднетта дар иронау, 11 азы царын амырычы ама дзурын сыгьдаг иронау аваццаган ма ахуырганджыты фыдабон на фадзагьылы ис райгуырдтан ама схъомыл дан арыдоны, ма зарда уын загьы дзурут ирону ама ма фесафа не авзаг бахатыр канут зонын ай ма фысты радыдтыта ис ма алфавит цалдар ивд у здоровья мира и гормонии и не стеснятесь говорит на языке котором говорил великий коста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


fydbylyz: Гыццыл исты аемае та Къостайы аххос фаеваеййы ираетты иронау каей хъаеуы дзурын))

Странник: "История использования осетинского языка в сфере образования насчитывает уже почти два столетия. При этом процесс расширения его образовательных функций практически на всем этом историческом этапе имел достаточно поступательный характер, достигнув своего пика в период 20-50 гг. ХХ века, когда осетинский язык получил очень широкие полномочия не только в качестве изучаемого языка, но и языка обучения на уровне начального и частично основного общего образования. К сожалению, как известно, во второй половине прошлого столетия, после изменения приоритетов государственной национальной политики в сторону этнической «переплавки» и создания новой исторической общности – «советского народа» позитивные результаты либеральной языковой политики предыдущего этапа были в значительной степени утрачены. На протяжении тридцати лет, до начала 90-х годов, осетинский язык был практически лишен образовательных функций, что тяжело сказалось как на его социальном потенциале, так и на внутриструктурных ресурсах. Сегодня перед нами стоит сложнейшая задача по развитию терминологической системы осетинского языка, его стилистического и стилевого потенциал, других уровней языковой структуры с тем, чтобы обеспечить возможность полноценного отражения современного мира во всем его разнообразии. Другая острая проблема связана с тем, что неуклонно растет число осетин, не владеющих или плохо владеющих родным языком. Маргинальное положение осетинского языка, постепенная утрата им важнейшей функции культурного транслятора обусловливают и пагубные деформации в культурной сфере. Сегодня, в период перехода осетинского народа от двуязычия к иноязычному состоянию, от бикультурального этапа к утрате своей национальной культуры, смена осетинского языка русским прерывает преемственность осетинской национальной культуры, но не обеспечивает столь же полномасштабное замещение утрачиваемой осетинской культуры русской или иной национальной культурой. Иначе говоря, утрачивая свой родной язык и, как следствие, национальную культуру, осетины перестают быть самими собой, но русскими так и не становятся и все больше представителей осетинской молодежи оказываются в состоянии так называемого «полукультурья», культурной маргинализации со всеми известными последствиями. В этой ситуации становится очевидным, что сохранение и развитие осетинского языка представляет собой не самоцель, а главное условие сохранения национальной культуры, как единственно возможной основы эффективного политического, экономического и социального развития осетинского народа. При этом не вызывает никаких сомнений, что в решении проблемы сохранения осетинского языка определяющее значение имеет расширение социальных функций языка в сфере образования. Мы убеждены, что реальной альтернативы, т.е. другой области жизнедеятельности общества, в которой регламентация использования осетинского языка могла бы сыграть такую же заметную роль, как в образовании, просто не существует..." Т.Т. Камболов. Доктор филологических наук, профессор

белла: Каед ама Турчы ирон ама дигорон адаммае на бахаелаг кодтон!!! Са фыдалты аевзагыл махаей хуздар дзурынц

ИРОН ДЖИГИТ: уæлдай мын у, уырысагау, æви иронау журон. куыд мæ фæнды, афтæ

ewrej: Котенок Гав, бужныг дын. Арвит ма дае текст осрадио.ру Бираетае каераезийы базондзысты:)полная версия страницы